På Videbæk kristne Friskole består bestyrelsen af 7 valgte medlemmer.
 
2 vælges af Videbæk Indre Mission
 
2 vælges af Luthersk Mission i Videbæk
 
3 vælges af skolekredsen, som er en kreds af medlemmer, der bakker op om skolens grundlag.
 
Det er bestyrelsens opgave, at drive friskole med en god solid undervisning til eleverne og forvalte den frihed, det er at drive kristen friskole sammen med undervisningen.
 
Bestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar, og det er bestyrelsens opgave at ansætte ledelse og medarbejder, som kan sikre skolens værdigrundlag og leve op til vedtægterne.
 
Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med skolens ledelse, de overordnede linjer i forhold til skolens økonomi, etik og holdninger.
I bestyrelsen drøftes og vedtages væsentlige beslutninger som f.eks. byggeri, værdigrundlag og overordnede principper for skolens drift.
 
På samme tid har bestyrelsen en særlig forpligtelse til at følge med i skolens liv og hverdag, herunder at sikre, at Videbæk kristne Friskole er et godt sted at være for elever, forældre og medarbejdere.
 
Endvidere er skolelederen, viceskolelederen og formand for Pædagogisk Råd med til bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen holder ca. 10 møder årligt .
 
Man er altid velkommen til at kontakte skolens formand Jens Kr. Lynderup på tlf. 2325 1036 hvis man har spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsen.